RAZGOVORI U ČETIRI OKA

„Razgovori u četiri oka“ , roman velikog Ingmara Bergmana, sada dramatizovan i pretočen u predstavu, govori o prilagođavanju ličnih želja volji okoline. Toliko svevremena tema, a nikada dovoljno osvešćena kako bi čovek stekao iskustvo da se nosi s njom i nađe meru između toga šta je moralno, a šta nije. Da li čovek treba da čini ono što društvo od njega očekuje ili da prati svoju intuiciju i osećanja? Ovo je ključno pitanje kojim se bavi ova predstava, koja sa sobom povlači i mnoga druga: pitanje vere, odgovornosti prema deci, porodici, pitanje ljubavi, lične sreće, žrtve…

REŽIJA: Momčilo Miljković

DRAMATIZACIJA: Momčilo Miljković, Ivana Adžić, Mia Radovanović iDanilo Milovanović

SCENSKI DIZAJN: Ivana Jančić

DIZAJN SVETLA: Irena Savičić

DIZAJN ZVUKA: Boris Zaborski

IGRAJU: Ivana Adžić, Mia Radovanović i Danilo Milovanović