ODGOVOR NA SLET - NASUPROT VETRU

Kako da plešemo zajedno / kad nismo jedan / nego mnogi?
Kako da plešemo zajedno / ako je toliko nas još uvek zbunjeno?
Kako da plešemo zajedno / ako se plašimo / jedni drugih?
Kako da plešemo zajedno / ako nemamo empatije?
Kako da plešemo zajedno / ako smo okruženi nasiljem?
Kako da plešemo zajedno / ako ne možemo da oprostimo sebi i drugima?
Kako da plešemo zajedno / ako ne mislimo isto?
Kako da plešemo zajedno / ako stariji ne čuju mlađe?
Kako da plešemo zajedno / ako neka mišljenja olako odbacujemo?
Kako da plešemo zajedno / ako se neki od nas / ne vide?
Kako da plešemo zajedno / ako ne znamo svoja prava?
Kako da plešemo zajedno / ako se neki od nas / ne čuju?
Kako da plešemo zajedno / ako smo okruženi lažima?
Kako da plešemo zajedno / ako se ne razumemo?
Kako da plešemo zajedno/ ako su neki od nas ovde / a neki drugi / izvan granica?
Kako da plešemo zajedno / ako su neki od nas mrtvi / a neki od nas živi?
Kako da plešemo zajedno / ako ne verujemo/u isto?
Kako da plešemo zajedno/ ako je većina nas/ beskrajno tužna?
Kako da plešemo zajedno / ako neki od nas / polako gube razum?
Kako da plešemo zajedno / ako gubimo dušu?
Kako da plešemo zajedno / ako smo ukalupljeni / i ne možemo da izađemo iz kalupa?
Kako da plešemo zajedno / ako odbijamo da radimo ono što nam je rečeno?
Kako da plešemo zajedno/ ako naši postupci uništavaju ovu planetu?
Kako da plešemo zajedno/ ako svi želimo da budemo slobodni?
Kako da plešemo zajedno / ako ne slušamo istu muziku?
Kako da plešemo zajedno/ ako je svako od nas neponovljiv?
Kako da plešemo zajedno/ ako se delimo na / mlado - staro / muško - žensko/ prijatelje - neprijatelje/ publiku - glumce?
Kako da plešemo zajedno / ako je ovo samo još jedna predstava?
Kako da plešemo zajedno / ako ona ništa ne promeni?


O predstavi:


NASUPROT VETRU je omladinska predstava koja kritički preispituje formu SLETa. SLET je podrazumevao javni događaj na otvorenom koji kombinuje gimnastiku, ples, muziku i druge umetničke elemente, i u kojem veliki broj mladih izvođača učestvuje u predstavi koja naglašava grupnu dinamiku. SLET se može razumeti kao specifično i kontroverzno evropsko i balkansko kulturno nasleđe povezano sa totalitarnim režimima. Slet je deo jugosloveniskog kulturnog nasleđa i bio je zastupljen u Kraljevini i SFR Jugoslaviji. Namera ovog projekta je da istraži i kritički preispita istorijske narative i stvori nove interpretacije i forme SLETa. Zato predstava NASUPROT VETRU nije Slet, nego ODGOVOR NA SLET - predstava čije je kreiranje trajalo 6 meseci sa ukupno 580 mladih novosađana i novosađanki, 4 rediteljke i 4 koreografa, a finalno izvođenje prezentovaće 110 mladih izvođača uz podršku dela glumačkog ansambla Pozorišta mladih. Mladi su aktivno učestvovali u kreiranju predstave kroz proces kreativnih radionica sa umetnicama.

Pitanja koja smo postavljali tokom procesa i koja ćemo predati publici su:
Šta je zajedništvo danas? Kako se do njega dolazi? Koga želimo da sledimo? Za čim tugujemo? Čemu se nadamo? Kako donosimo odluke? Šta želimo, a šta ne? Znamo li čemu težimo? Šta bismo i zašto menjali u prošlosti? Kako bismo kreirali zajedničku budućnost? Šta je politika za nas? Da li smo deo ili smo izopšteni? Šta nas diže kad padnemo?


Mladi su u proteklih šest meseci na koreografskim radionicama dolazili do odgovora kako kroz pokret praćen muzikom i zvukom može da se dođe do zajedničke koreografije koja nije diktirana od nekog sa strane, već je kreirana iznutra - od strane učesnika. Naizgled jednostavan zadatak da se dosegne i spozna šta je ”Slet savremenog doba” zahtevalo je 6 meseci rada sa akcentom na razotkrivanje potreba današnje omladine i njihovo viđenje zajedništa u budućnosti što je dalo posebnu vrednost i neočekivani zaokret koji ujedno čini i kvalitet ove jedinstvene predstave. Neočekivanost se ogleda u rezultatu višemesečnog posvećenog slušanja mladih ljudi današnjice i oblikovanju njihove potrebe da se izrazi ranjivost, a ne samo savršenost i ne samo stroga forma, a naročito ne poslušnost što može da naslućuje o jednoj zdravoj budućnosti koju oni sami kreiraju. Predstava je podeljena na 4 dela. Za svaki deo angažovan je poseban umetnički tim sastavljen od reditelja, koreografa i muzičara iz Holandije, Nemačke, Austrije, i Srbije sa gostujućim muzičkim sastavom iz Afrike. Ovim pluralnim pristupom smo želeli da stvorimo internacionalni i interkulturalni dijalog u okviru samog dela.

Nosilac projekta je Pozorišta mladih u saradnji sa Fondacijom Novi Sad - Evropska prestonica kulture, sa ZID teatrom iz Amsterdama, Fundus teatrom iz Hamburga, udruženjem RingRing iz Beograda i Viva dens akademijom iz Novog Sada, kao i saradnju sa brojnim novosadskim školama i kudovima. Projekat je podržan od SPENSa, EGZIT Fondacije i Fakulteta za sport i psihologiju ”TIMS”.
Projekat je podržan od Gete instituta, Austrijskog kulturnog foruma i Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.


Poslednji SLETovi izvedeni su od 1986. do 1988. godine.
Očigledno, nakon toga niko više nije znao kako da plešemo zajedno kao mnogi, zajedništvo je ušlo u krizu, a međusobna destrukcija je postala veoma popularna. Poslednje 33 godine, SLET, kao slavlje zajedništva bio je mrtav.
Sada, kada je Novi Sad kulturna prestonica Evrope, želimo da pokušamo ponovo.
Ali nemojte nas pogrešno shvatiti:
Želimo da pokušamo ponovo, ne zato što sada znamo kako da plešemo zajedno, već zato što bi nam jedan novi SLET možda mogao pomoći da to otkrijemo.
Ovaj ODGOVOR NA SLET je pokušaj da ponovo pronađemo zajedništvo, ali i pokušaj jednog drugačijeg zajedništva, jednog drugačijeg SLETa.


Režija
Sibil Peters (Nemačka)
Karolina Spaić (Holandija)
Maja Grgić (Srbija)

Koreografija
Silvi Krečmar (Austrija)
Naima Baraka (Holandija)
Deneš Debrei i Heni Varga (Srbija-Mađarska)

Specijani gost

Pevačica i plesačica iz Afrike (Obala Slonovače)
Dobet Gnahoré

Kostim, scena, rekvizita
Matijas Anton (Nemačka)
Monali Meher (Holandija)

Stručna podrška
Gordana Oreščanin
Sonja Leštar
Dunja Huzjan
Gvido van Hengel
Lazar Novkov

Glumački ansambl
Darko Radojević
Ivan Đurić
Kristina Savkov
Marija Radovanov
Neda Danilović
Saša Stojković
Slavica Vučetić
Dejan Šarković