2014. godina

2014. godina

13.pozorišni festival „Dani komedije 2014.“, Bijeljina, Republika Srpska, mart 2014. – učešće sa predstavom „Državni posao“

64.festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, Subotica, april 2014. – učešće sa predstavom „Ima li deda odelo?“

– nagrada za najbolju predstavu u celini za izvođenje predstave „Ima li deda odelo?“ – Pozorište mladih

– nagrada za najbolju predstavu u celini za izvođenje predstave „Ima li deda odelo?“ – Milica Grbić Komazec

– memorijalna nagrada „Ivana Mirkov Vlačić“ za likovnu opremu predstave „Ima li deda odelo?“ – Milica Grbić Komazec

15. LutFest, Istočno sarajevo, maj 2014. – učešće sa predstavom „Ima li deda odelo“
– nagrada za najbolju režiju – Emilija Mrdaković
– nagrada za najbolju scenografiju – Milica Grbić Komazec

20. FEP Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka, avgust 2014. ’ učešće sa predstavom „Kos i lisica“

21. međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica, septembar 2014. – učešće sa predstavom „Ima li deda odelo?“

– specijalna nagrada za otkrivanje i realizaciju novih tema u teatru za decu u predstavi „Ima li deda odelo?“ – Pozorište mladih

45.susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, Subotica, decembar 2014. – učešće sa predstavom „Kako je otkriveno letenje“:

– nagrada za glumu u predstavi „Kako je otkriveno letenje“