POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JNMV 3/2018 – USLUGA OSIGURANJA