O vatrometnom nastupu naših glumaca piše "Dnevnik"

O vatrometnom nastupu naših glumaca piše "Dnevnik"

O vatrometnom nastupu naših glumaca na ispraćaju stare godine piše i "Dnevnik"
Hvala uredništvu "Novosadske hronike" što je zabeležila ovaj događaj.