JNOP 4/2016

Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве радова за реконструкцију електроинсталација јноп 4/2016 у отвореном поступку Конкурсна документација Измена за конкурсну документацију Одлука о додели уговора за јноп 4/2016 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 03/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности - осигурање ЈНМВ 03/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 03/2016 Oбавештење о закљученом уговору јнмв 03/2016 Измењена конкурсна документација ЈНМВ 03/2016 Допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности јнмв. 3/2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 3/2016 Одлука о додели уговора јнмв 03/2016

ЈНМВ 02/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности - обезбеђење имовине и одржавања хигијене објекта ЈНМВ 02/2016 Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016 Одговор 18.03. Одговор 15.03. Измене и допуне 15.03 обавештење о продужетку 15.03 Одговор 11.03 Измене и допуне 11.03 обавештење о продужетку 11.03

ЈНМВ 01/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЈНМВ – 1/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 01/2016 Одлука јнмв 01/2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2016

Учитај још