ЈНМВ – 02/2015

ЈНМВ – 01/2015

Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – за јавну набавку добара снабдевање електричном енергијом ЈНМВ – 1/2015

Позив за подношење понуда jавне набавке мале вредности набавка – снабдевање електричном енергијом.

Продужење рока за подношење понуда за ЈНМВ 01/2015 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-2015

ЈНМВ – 2014

Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – за јавну набавку добара – опреме за културу – пројектор и бежичне микрофонске бубице
Позив за подношење понуда ЈН МВ 07-14
 
Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – набавка радова радови на поправци и одржавању објекта Позоришта младих 
Позив за подношење понуда ЈН МВ 06-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 06-14
 
Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – услуга штампања
Позив за подношење понуда ЈН МВ 05-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 05-14
 
Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности -услуга осигурања посетилаца и новог комби возила
Позив за подношење понуда ЈН МВ 04-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 04-14
 
Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности -услуга осигурања
Позив за подношење понуда ЈН МВ 03-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 03-14
 
Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – набавка добара- комби возила
Позив за подношење понуда ЈН МВ 02-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 02-14
 
Koнкурсна документација – набавка,  услуга- снабдевање електричном енергијом.
Позив за подношење понуда ЈН МВ 01-14
Измене и допуне ЈН МВ 01-14
Oбавештење о закљученом Уговору ЈН МВ 01-14
Страна 3 од 3123