ЈНМВ 4/2017

Обавештенје о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара - опрема за културу - ЈНМВ 4/2017 Позив за подношење понуда - ЈНМВ 4/2017 Конкурсна документација - ЈНМВ 4/2017  Питања и одговори - ЈНМВ 4/2017 Одлука - ЈНМВ 4/2017

ЈНМВ 3/2017

Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ 3/2017 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 3/2017 Конкурсна документација - ЈНМВ 3/2017 Одлука од додели уговора - ЈНМВ 3/2017

ЈНМВ 2/2017

Одлука о покретању постука јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 2/2017 Решење о формирању комисије за спровођење јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 2/2017 Позив за подношење понуда - ЈНМВ 2/2017 Конкурсна документација - ЈНМВ 2/2017 Питање и одговор на питање - ЈНМВ 2/2017 Обавештење о додели уговора - ЈНМВ 2/2017 Обавештење о закљученом уговору - ЈНМВ 2/2017

ЈНМВ 1/2017

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 1/2017 - набавка добара - набавка елеткричне енергије Конкурсна докуметнација Одлука о додели уговора Одлука о закључивању уговора

Учитај још