ЈНМВ 03/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности – осигурање ЈНМВ 03/2016
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2016
Oбавештење о закљученом уговору јнмв 03/2016
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 03/2016
Допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности јнмв. 3/2016
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 3/2016

Одлука о додели уговора јнмв 03/2016

ЈНМВ 02/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности – обезбеђење имовине и одржавања хигијене објекта ЈНМВ 02/2016

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2016

Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016
Одговор 18.03.

Одговор 15.03.
Измене и допуне 15.03
обавештење о продужетку 15.03

Одговор 11.03
Измене и допуне 11.03
обавештење о продужетку 11.03