ЈНМВ 3/2017

Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ 3/2017 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 3/2017 Конкурсна документација - ЈНМВ 3/2017 Одлука од додели уговора - ЈНМВ 3/2017

ЈНМВ 2/2017

Одлука о покретању постука јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 2/2017 Решење о формирању комисије за спровођење јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 2/2017 Позив за подношење понуда - ЈНМВ 2/2017 Конкурсна документација - ЈНМВ 2/2017 Питање и одговор на питање - ЈНМВ 2/2017 Обавештење о додели уговора - ЈНМВ 2/2017 Обавештење о закљученом уговору - ЈНМВ 2/2017

ЈНМВ 1/2017

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 1/2017 - набавка добара - набавка елеткричне енергије Конкурсна докуметнација Одлука о додели уговора Одлука о закључивању уговора

JNOP 4/2016

Позив за подношење понуда у поступку јавне набаве радова за реконструкцију електроинсталација јноп 4/2016 у отвореном поступку Конкурсна документација Измена за конкурсну документацију Одлука о додели уговора за јноп 4/2016 Обавештење о закљученом уговору

Учитај још