Navigacija:Početna/Striptiz
Loading Događaji
Ovaj događaj je prošao.

Dva sasvim obična građanina, neobjašnjivim sticajem okolnosti bivaju ubačeni u prostoriju kojoj ne znaju ni poreklo ni namenu. Njihovi različiti pogledi na svet dovode do sukoba oko toga treba li pokorno snositi takvu kafkijansku situaciju ili pobunom izboriti pravo da se izađe. Međutim, bez obzira na njihovo potpuno različito shvatanje pojma slobode, Ruka Vlasti tretira ih jednako i primorava ih i na telesni i na duševni striptiz.

Još uvek se ne zna šta je na kraju bilo sa njima.