ЈНМВ 03/2016

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности – осигурање ЈНМВ 03/2016
Конкурсна документација ЈНМВ 03/2016
Oбавештење о закљученом уговору јнмв 03/2016
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 03/2016
Допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности јнмв. 3/2016
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јнмв 3/2016

Одлука о додели уговора јнмв 03/2016