ЈНМВ – 01/2015

Koнкурсна документација јавне набавке мале вредности – за јавну набавку добара снабдевање електричном енергијом ЈНМВ – 1/2015

Позив за подношење понуда jавне набавке мале вредности набавка – снабдевање електричном енергијом.

Продужење рока за подношење понуда за ЈНМВ 01/2015 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-2015