Dečji dramski studio u Pozorištu mladih

Pozorište mladih Novi Sad u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja Novi Sad organizujeDramski studio za decu i mlade. Studio je namenjen deci i mladima uzrasta od 7 do 17 godina. Više informacija o programu i uslovima mogu se dobiti u Centru za pozorišna istraživanja na telefon 064/ 061 62 40

Dramski studio je jedinstveno mesto gde deca i mladi u isto vreme dobijaju priliku da se igraju, kreativno izraze, nešto nauče, fizički se aktiviraju i društveno angažuju. Nijedna druga aktivnost ne deluje tako kompletno na psiho-fizički i socijalni razvoj osobe, kao bavljenje pozorištem.

U okviru Dečjeg dramskog studija najmlađi polaznici će se poučavati osnovama glume u radioničkom obliku pozorišne edukacije. Razvijaće koncentraciju, oštroumnost, samopouzdanje, maštovitost i kreativnost, a posebno će se raditi na pravilnom izražavanju i bogaćenju rečnika, te na izražajnosti i koordinaciji pokreta. Osposobljavanje za saradnju u grupi bez agresivnosti, oslobađanje od preterane stidljivosti i jačanje socijalne i emocionalne inteligencije otkrivaće se zajedno sa ljubavlju prema pozorišnoj umetnosti.

U okviru Omladinskog dramskog studija polaznici će se na radionicama upoznavati sa svetom pozorišta i glume. Rad će uključivati metode i tehnike dramske pedagogije (vaspitna drama i vaspitno pozorište), te osnove glumačkog izraza, scenski govor, scenski pokret, improvizacije i igranje uloga, a poseban značaj će se pridavati podsticanju i razvoju kreativnosti kod mladih.

Dramsko vaspitanje pomaže detetu i mladoj osobi da: izrazi svoja osećanja, stavove, sposobnosti i sklonosti; razvije maštu i kreativnost; stekne i razvije društvenu svest; bolje shvati međuljudske odnose; stekne sigurnost i samopouzdanje; razvije govorne i izražajne sposobnosti; razvije humana moralna uverenja; nauči da sarađuje, da ceni sebe i druge i kako da stekne priznanje drugih.