Дечји драмски студио у Позоришту младих

Позориште младих Нови Сад у сарадњи са Центром за позоришна истраживања Нови Сад организујеДрамски студио за децу и младе. Студио је намењен деци и младима узраста од 7 до 17 година. Више информација о програму и условима могу се добити у Центру за позоришна истраживања на телефон 064/ 061 62 40

Драмски студио је јединствено место где деца и млади у исто време добијају прилику да се играју, креативно изразе, нешто науче, физички се активирају и друштвено ангажују. Ниједна друга активност не делује тако комплетно на психо-физички и социјални развој особе, као бављење позориштем.

У оквиру Дечјег драмског студија најмлађи полазници ће се поучавати основама глуме у радионичком облику позоришне едукације. Развијаће концентрацију, оштроумност, самопоуздање, маштовитост и креативност, а посебно ће се радити на правилном изражавању и богаћењу речника, те на изражајности и координацији покрета. Оспособљавање за сарадњу у групи без агресивности, ослобађање од претеране стидљивости и јачање социјалне и емоционалне интелигенције откриваће се заједно са љубављу према позоришној уметности.

У оквиру Омладинског драмског студија полазници ће се на радионицама упознавати са светом позоришта и глуме. Рад ће укључивати методе и технике драмске педагогије (васпитна драма и васпитно позориште), те основе глумачког израза, сценски говор, сценски покрет, импровизације и играње улога, а посебан значај ће се придавати подстицању и развоју креативности код младих.

Драмско васпитање помаже детету и младој особи да: изрази своја осећања, ставове, способности и склоности; развије машту и креативност; стекне и развије друштвену свест; боље схвати међуљудске односе; стекне сигурност и самопоуздање; развије говорне и изражајне способности; развије хумана морална уверења; научи да сарађује, да цени себе и друге и како да стекне признање других.